Kültür Sanat Kart

ÇEKİLİŞE KATILIM VE
KÜLTÜR SANAT KART
KULLANIM KOŞULLARI

ÇEKİLİŞ

İKSV Kültür Sanat Kart çekilişi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV”) tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11/01/2017 gün, 52739871-2550104/59-398 sayılı izniyle düzenlenmektedir.

Çekiliş için başvuruların başlama tarihi ve saati 23 Ocak 2017 saat 10.00 olup, bitiş tarihi ve saati 11 Şubat 2017 saat 17.00’dir. Başvuru olanağı Türkiye genelinde geçerlidir.

KATILIM ŞARTLARI

Çekilişe aşağıda belirtilen şart ve koşulların tamamını yerine getiren öğrenciler katılabilir:

  • Başvuru tarihi itibariyle 18-25 yaş arasında olmak (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak)
  • Türkiye’de Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin birinde öğrenim hayatını sürdürüyor olmak.
  • İKSV, Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş, İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.ve Eczacıbaşı Topluluğu kadrolu çalışanı olmamak veya böyle bir çalışanın birinci dereceden akrabası olmamak.

Söz konusu şart ve koşulları yerine getirmeyenler ve 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez

KATILIM ŞEKLİ

Çekilişe katılım ücretsizdir.

Başvurular yalnızca www.binuniversiteliaraniyor.com ve iksv.org adresleri üzerinden yapılır. Bir istekli öğrencinin başvuru yapmaya hak kazanabilmesi için başvuru formunu doldurmadan önce kendisine web sitesi üzerinden sorulan bir adet soruyu doğru cevaplaması gerekir. Soru, doğru yanıt verilene dek birden fazla kez cevaplanabilir.

Soruya doğru yanıt verenler başvuru formunda istenilen bütün bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmakla yükümlüdür. Bilgilerin yanlış verilmesi ve/veya eksik doldurulması halinde hangi aşamada olursa olsun başvurular ve/veya edinilen haklar geçersiz sayılacaktır.

Başvurusunu tamamlayan katılımcılara Çekilişe katılma hakkı tanınır. Her katılımcının yalnız bir başvuru ve çekiliş hakkı bulunur. Çekiliş sonucu kazanan kişi ancak bir adet İKSV Kültür Sanat Kartı alma hakkına sahip olabilir.

Başvuru formunu dolduran katılımcılara bir bilgilendirme e-postası gönderilir.

İKRAMİYE

Yapılacak çekiliş sonucunda kazananlara (talihli başına bir adet olmak üzere) KDV+ÖTV, rüsum gibi hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dahil, beher değeri 250 TL olan toplamda 1.000 adet İKSV Kültür Sanat Kartı verilecektir. İKSV Kültür Sanat Kartı, 31.12.2017 tarihine kadar İstanbul Müzik, Caz, Film ve Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Salon İKSV, Filmekimi ve İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklere güncel bilet fiyatları üzerinden 250 TL limit dahilinde katılım olanağı sağlar.

İkramiyenin içinde bulunan KDV+ÖTV ve rüsum gibi vergiler dışındaki tüm vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

ÇEKİLİŞ ESASLARI

İKSV Kültür Sanat Kartı kullanım hakkı kazanacak talihliler, katılım şartlarını ve kurallarını yerine getiren başvuru sahipleri arasında yapılacak çekilişle belirlenecektir. Her başvuru sahibinin yalnız 1 (bir) çekiliş hakkı bulunur.

Çekiliş, 13 Şubat 2017 tarihinde, saat 09.00’da İKSV Sadi Konuralp Cad. No: 5 Şişhane, Beyoğlu İstanbul adresinde toplam katılım sayısının rakam haneleri adedi kadar numaralı toplarla çekilmesi suretiyle noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.

Çekilişe dahil edilecek katılım listesi, İKSV tarafından mükerrer başvurular elendikten sonra, ad/soyad, adres, e-posta, cep telefonunu, üniversite ve bölüm bilgilerini içerecek şekilde hazırlanarak çekiliş öncesi çekiliş heyetine sunulacaktır.

Çekiliş sonunda 1.000 adet “Asil Talihli” ve 500 adet “Yedek Talihli” belirlenecektir. Çekiliş sonuçları 20 Şubat 2017 tarihinde yayınlanacak Hürriyet Gazetesinin “Kelebek” ekinde ve ayrıca www.binuniversiteliaraniyor.com ve iksv.org web sitelerinde ilan edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacak ve başvuru sırasında bildirmiş oldukları e-posta adreslerine bildirimde bulunacaktır. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik, hatalı veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Her halükarda, çekiliş sonuçları, kartın teslim süreleri, uyulması gereken prosedür ve/veya asil ve yedek listelere ilişkin tüm ilan ve duyuruları takip etmek başvuranların sorumluluğundadır. Bu kapsamda, posta adresi ve/veya e-posta adreslerinin eksik ve/veya güncel olmaması, posta hizmetlerindeki aksamalar veya elektronik altyapıdaki arıza ve aksama ya da gecikmeler gibi nedenlerle tebligat ve e-posta bildiriminin talihliye ulaşmamasından veya geç ulaşmasından dolayı İKSV’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

KART TESLİMATI

Çekiliş sonucunda ikramiyeye hak kazanan Asil Talihlilerin kullanım hakkı kazandıkları İKSV Kültür Sanat Kartlarını 21 Şubat – 7 Mart 2017 tarihlerinde saat 10.00 – 17.00 arasında Sadi Konuralp Cad. No: 5 adresinde bulunan Salon İKSV fuaye alanına bizzat gelerek teslim almaları gereklidir. Belirtilen tarih aralığında kartlarını teslim almayan Asil Talihliler çekiliş sonucunda kazandıkları haklarını kaybederler ve kendilerine İKSV Kültür Sanat Kartı verilmez.

Haklarını kaybetmiş Asil Talihlilerin yerine, İKSV tarafından www.binuniversiteliaraniyor.com vewww.iksv.org adreslerinde çekiliş sırası esas alınarak Yedek Talihli listesi duyurulur. Duyurulan liste ve/veya listelerde bulunan Yedek Talihlilerin 8-22 Mart 2017 tarihlerinde saat 10.00-17.00 arasında Sadi Konuralp Cad. No: 5 adresinde bulunan Salon İKSV fuaye alanına bizzat gelerek teslim almaları gerekir, aksi halde haklarını kaybederler ve kendilerine İKSV Kültür Sanat Kartı verilmez.

Asil ve/veya Yedek Talihliler kart teslimatı esnasında şu belge ve bilgileri eksiksiz ibraz etmek zorundadır:

  • Güncel ve geçerli öğrenci kimliği
  • Fotoğraflı, kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş güncel ve geçerli kimlik
  • Kazandığına dair kendisine ulaşan e-posta

Teslimat için talep edilen belge ve bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak ibraz edilmemesi ve Başvuruda verilen bilgilerle uyuşmaması durumunda ve belirtilen zaman aralığı dışında ve belirtilen sürede elden teslimat haricinde kart teslimatı yapılmaz. Talihliler bu tarih ve kurallara uymakla yükümlü olup, İKSV’nin kartları herhangi bir şekilde ve/veya nedenle posta yoluyla ve/veya talihli adına başka bir kişiye teslim etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İKSV KÜLTÜR SANAT KARTI KULLANIM KURALLARI

İKSV Kültür Sanat Kart, İstanbul Müzik, Caz, Film, Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali’nde, Salon İKSV’de, Filmekimi’nde ve İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde, güncel bilet fiyatları üzerinden bilet almak sureti ile 250 TL limit dahilinde katılım olanağı sağlar.

İKSV Kültür Sanat Kart, İKSV’nin düzenlediği etkinlikler dışında herhangi bir mal ya da hizmet almak için kullanılamaz.

İKSV Kültür Sanat Kart'lar kişiye özeldir, devredilemez; adına düzenlenecek talihli dışında kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bir öğrenci birden fazla kart alma hakkı kazanamaz.

İKSV Kültür Sanat Kart’ların mülkiyeti İKSV’ye ait olup, kartı teslim alan talihliler sadece bu belgede düzenlenen kurallar çerçevesinde kullanım hakkına sahiptir.

İKSV Kültür Sanat Kart, (216) 556 98 00 numaralı Biletix Çağrı Merkezi, www.biletix.com uzantılı Biletix web sitesi, Biletix Perakende Satış Noktalarında, etkinlik günü kurulan gişede ve İKSV ana gişesinde kullanılabilir. Biletix’den alınan bilet alımlarında Biletix tarafından ayrıca hizmet komisyonu tahsil olunabilir. İKSV ana gişeden alınacak biletler için hizmet komisyonu alınmaz.

İKSV Kültür Sanat Kart ile gerçekleştirilecek bilet alımları bakımından bilet satış şirketinin işlettiği tüm prosedürler yerine getirilmeli; etkinlikle ilgili İKSV tarafından işletilen kurallara uygun hareket edilmelidir.

İKSV Kültür Sanat Kart ile bilet alınan etkinliklere giriş sırasında bilet kontrol sorumlusuna fotoğraflı ve güncel öğrenci kimliği ibraz edilmesi zorunludur. İbraz edilen öğrenci kimliği ile bilet üstünde yazan kimlik bilgilerinin eşleşmemesi halinde biletler geçersiz sayılır ve kişi etkinliğe katılamaz.

İKSV Kültür Sanat Kart, 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerlidir. Bu süre içinde kart tutarının kısmen ya da tamamen kullanılmaması durumunda, kart bakiyesi kullanılamaz hâle gelir, iadesi ya da takası veya nakden ödenmesi, paraya çevrilmesi ya da ileriki dönemlere aktarılması vb. söz konusu olamaz. İKSV Kültür Sanat Kart nakde çevrilemez ve/veya nakde çevrilmesi talep edilemez.

İKSV Kültür Sanat Kart içindeki bakiye tek seferde kullanılabilir ya da farklı etkinlikler için kart sahibinin etkinlik tutarı bakiyeden düşülerek birden çok İKSV etkinliğinde bilet almak için kullanılabilir. Bilet alımlarında karttan düşülecek bakiyenin üzerine bilet fiyatını tamamlamak için nakit ya da kredi kartıyla ekleme yapılması mümkündür. Ancak kartlara ek bakiye yüklenemez. İKSV Kültür Sanat Kart ile yapılan bilet işlemlerinde öğrenci bileti indirimi dışında başka bir indirimden ya da kampanyadan yararlanılamaz.

Kullanıcılar www.biletix.com adresinden kartta kalan bakiye sorgulanabilir.

Kartın kayıp ya da çalıntı durumunda 0216 556 98 57 numaradan iletişime geçilerek durumun İKSV’ye bildirilmesi gereklidir. Kayıp ya da çalıntı kart tekrar basılamaz, kayıp ve/veya çalıntı kartın kullanıcısı tüm haklarından vazgeçtiğini peşinen kabul edecektir.

“Çekilişe Katılım ve Kültür Sanat Kart Kullanım Koşulları”nı kabul ediyor, kişisel veri rıza beyanında bulunuyorum.

İKSV’den SMS ve e-posta yoluyla haber almak istiyorum, bu amaçla “Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı” metnini kabul ediyorum.

KURALLARIN KABULÜ VE KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI

Bu belgedeki kuralları peşinen kabul ettiğimi ve bu kurallara uyacağımı ve kişisel verilere ilişkin olarak; İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay verdiğimi; kişisel verilere ilişkin bildirdiğim açık rızanın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini kabul ve beyan ederim.

Bilgi Al
E Bülten